Shop

  • Hromadné mazanie (možnosť obnovenia id na počiatočnú hodnotu)
    • Tovar [admin_allow_delete_all_products]
    • Objednávky [admin_allow_delete_all_orders]
  • Automatické zobrazovanie len naplnených kategórií [system_use_product_category_show_auto]