Mailing

Modul pre hromadné odosielanie emailov.

Frontend:

  1. Zapísanie do zoznamu newsletter
  2. Vyradenie zo zoznamu newsletter

Konfigurácia:

  • vars
    • email_pridany_uspesne
    • email_pridany_neuspesne
    • email_odobrany_uspesne